ครม. ปลดล็อกโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้าม เปิดทางต่างชาติเข้าประเทศ
ครม. เห็นชอบปลดโรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา... อ่านต่อ
9 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา