21 ก.ย. 2022 เวลา 04:19 • ครอบครัว & เด็ก
เสียใจไป รู้สึกไป
เต็มที่
ไปตามความรู้สึก
ช่วงเวลา
ผ่านวันเวลา
ผ่านเดือน ผ่านปี
ใช้ชีวิตที่เหลือของเราโดยไม่มีเขา
และใครอีกในวันข้างหน้า ในอนาคต
ถ้าเกิดมีความสูญเสียอีก
ไม่ว่าคนอื่น รอบข้าง ในครอบครัว
หรือตัวเราเอง ไม่มีอะไรแน่นอน
ชีวิต ความผูกพัน โยงใย สายสัมพันธ์ ความรัก
ฝังรากลึกในจิตใจ ในจิตวิญญาณ
รักที่บริสุทธิ์
รอวันที่อาการดีขึ้นกว่านี้
ภายใน ความจริง ปัจจุบัน ยอมรับ
ชีวิตอดทน สุข แสนเศร้า ทุกข์ทรมานจิต
เข้มแข็ง ลด ละ เลิก ปลง ปล่อยวาง ต่อสู้ ดิ้นรน
ป่วยภายในจิตใจ ซึมเศร้า สิ้นหวัง
ไร้เรี่ยวแรง ไม่มีกำลัง เดินไม่ไหว
เศร้าโศก เสียใจ เกิด แก่ เจ็บตาย
ต้องเจอกันทุกคน ทั้งเราและเขา ฉันและเธอ
เพื่อนๆทุกคน
ตอนนี้ทำได้ในแบบนั้น รู้สึกแบบนั้น
หนักหนา สาหัส ไม่ได้เตรียมใจ คาดไม่ถึง
รู้สึกไปกับมัน ร้องไปกับความรู้สึก
อย่าให้เราขาดสติไป แล้วทำอะไรที่แสนเศร้ากับตัวเราเอง คนที่รักเราก็อยากให้เรามีชีวิตอยู่ได้ต่่อไป
อยากให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุข ไม่อยากเห็นเราทุกข์ทรมาน ป่วยเศร้า
ขอให้ใช้เวลาไปกับมันให้ดีที่สุด ด้วยสติที่มี
ด้วยชีวิตที่คอยฟิ้น ตื่น
และหลับลง ทุกวัน ทุกค่ำคืน ทุกเช้าวันใหม่
วันที่มืดหม่น วันที่สดใส วันที่อบอุ่นใจ
ความรักจากสิ่งต่างๆรอบกาย ภายในหัวใจ
จิตใจ ที่เรานั้นต่างให้กันและกัน
ความรัก ความผูกพัน ความหวังดี กำลังใจ
ความเมตตาจิต การให้ การเสียสละ
การช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน การให้อภัยกัน
รับฟัง เปิดใจ ทำความเข้าใจ ละไว้ในฐานที่เข้าใจกัน
ละไว้ในฐานที่ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ต่างกัน
โฆษณา