#5 "ความโชคร้าย"..
ที่มีความ "โชคดี" ซ่อนอยู่
1. ความลำบาก
สอนให้อดทน เพราะเคยจน
ทำให้รู้คุณค่าของเงิน
รอบคอบกับทุกก้าวของชีวิต
2. ความขาดแคลน
สอนให้รู้จักการให้
เพราะเคยไม่มี จึงเข้าใจว่า
การ "แบ่งปัน" มีค่า
3. ความต่ำต้อย
สอนว่าคำดูถูกคือความเจ็บปวด
ไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหน ดีแค่ไหน
ก็ไม่ควร "เหยียบหัว" ใครให้ต่ำลง
4. ความด้อยโอกาส
สอนให้แสวงหาโอกาส
และเมื่อมี "โอกาส"
จะรู้จักแบ่งปันเพื่อผู้อื่นเสมอ
5. ความพ่ายแพ้
สอนว่าเราต้องพัฒนา
มีเรื่องอีกมากที่ต้องเรียนรู้
และ "พยายาม" มากกว่าเดิม
บางครั้งแรงขับเคลื่อนความสำเร็จ
ไม่ได้มาจาก "ต้นทุนดี" เสมอไป
แต่เกิดจากคนที่มองทุกอย่าง
ในแง่ดี คิดบวกได้ แม้กระทั่ง
ในเวลาที่ ชีวิตกำลัง "ติดลบ"
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร
"บทเรียนของชีวิต"
คิดให้เป็น
ปรัชญาชีวิต
Kim Kimhant
  • 2
โฆษณา