อยาก = กิเลส
เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดีค่ะ เป็นความคาดหวังจากความรัก ถ้าลูกได้ดีเข้าจะได้สบายใจ คือมันมีผลตอบแทนเป็นความสบายใจ ถือเป็นปุถุชนค่ะ
ถ้าคุณอยากให้ใครซักคนพ้นทุกข์จริงๆ ไม่ว่าเขาจะเข้าใจมันหรือไม่ เขาจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ คุณจะไม่เกิดความรู้สึกบวกลบ เมื่อคุณได้ส่งมอบความหวังดีออกไปแล้ว มันจบแล้วค่ะ ผู้รับจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ตื่นรู้ในการรับด้วย ทุกคนมีบทบาทของตัวเอง ต้องเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์จากสิ่งรอบตัวค่ะ ซึ่งมันเกินการควบคุมของคุณ คุณก็ต้องเรียนรู้จะปล่อยวางเช่นกันค่ะ
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา