อยาก..ไม่เป็นกิเลสเป็นตัณหาครับ เพราะแค่อยากกก😂😅 อยากตัวนี้ต้องคิดประกอบด้วยครับ ว่าอยากนี้เป็นไปได้ยาก ความอยากนี่ดีครับ ผมก็อยาก แต่ต้องเอาปัญญา ที่เขาเรียกว่าวิปัสสนานั่นแหละครับมาประกอบ ว่าโลกนี่หมุนไปด้วยแรงกรรม ทำกรรมดีมากก็เกิดในที่ที่หลายคนเรียกสวรรค์ ทำกรรมชั่วมากก็เกิดในที่ที่เขาเรียกว่านรก เกิดเป็นมนุษย์อยู่หว่างกลางทุกอย่าง เป็นภพเดียวที่หลุดออกจากวัฏฏะนี่ได้
มันยากจริงๆครับ แต่ความปรารถนาของคุณไม่ผิดเลยครับ ดีมากสะด้วย แต่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้ ขนาดพระพุทธองค์ ยังสอนให้ได้ไม่หมดเลยครับ เพราะมนุษย์ ก็เหมือนบัวสี่เหล่านั่นแหละ มีทั้งตั้งแต่ยังไม่หลุดออกจากโคลน จนเป็นบัวที่โผ่ลพ้นน้ำมาแล้ว บานสวยสง่านั่นละครับ เราแนะนำในสิ่งที่เราแนะนำได้ ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ เพราะบางเรื่องบางอย่างมันก็เป็นกรรมเขาเอง กรรมเขาจัดสรรค์มันไว้ให้เอง เราเปลี่ยนแปรงกรรมไม่ได้ ตัดมันไม่ได้ ต้องให้มันหมดทั้งกรรมที่ดีและกรรมที่ชั่ว เพราะชตากรรมถูกกำหนดไว้แล้วนั่นละครับ
1 ถูกใจ
87 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา