21 ก.ย. 2022 เวลา 21:39 • ความคิดเห็น
ไม่เปรียบ.........ไม่ทุกข์
สู้มองตัวเอง แล้วหาต้นทุนที่เรามี แล้วทำให้มัน "เต็มที่" กับสิ่งที่มี ทำไปเรื่อยๆ อย่างตั้งใจ เดี๋ยวมันจะดีเองครับ
1
โฆษณา