22 ก.ย. 2022 เวลา 02:56 • ความคิดเห็น
เขาก็พูดไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่อยากจ่ายเพิ่ม จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ต้องทำใจค่ะ ถือว่าเขาเหมาไปแล้ว รวมค่าบ่น ด่า จิก ด้วย อันนี้รวมอยู่ในค่าจ้างแล้วเสร็จ ทำใจ ทำงานให้เขาให้ได้สำเร็จไปค่ะ
แต่ถ้างานเป็นรายชิ้น ก็ขอเงินเพิ่มไปตรงๆ ค่ะ ก็จะต้องเป็นไปคนละครึ่งทาง อลุ่มอล่วยกันไปค่ะ เราได้เงิน เขาได้งาน
โฆษณา