คิดในด้านบวกดีกว่าด้านลบครับ คนเราเกิดมามีทุนมาไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ ชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมแน่ครับ เพียงแค่มีความมุ่งมั้น และตั้งใจครับ
1
1ถูกใจ
91รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...