ไม่ควรเปรียบเทียบค่ะ ทุกคนมีศักยภาพไม่เท่าเทียมกัน แต่ละบุคคลมีความเก่ง มีทักษะ ความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันค่ะ
1
1 ถูกใจ
70 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา