22 ก.ย. 2022 เวลา 11:34 • ความคิดเห็น
** ผลงานมักจะเป็นตัวประเมิน บอกว่า..เราทำงานด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ประณีต รอบคอบรัดกุม หรือรับผิดชอบทำให้จบไปงั้นๆ ทิ้งปัญหา หรือ ความบกพร่องให้เห็น
ถ้าคุณเข้าใจความหมายของการมีความรักในงาน ที่เจ้านายของคุณพยายามบอกให้เป็น แม้คุณอาจจะไม่สามารถรู้สึกรักในเนื้องาน
ลองย้อนกลับกัน หากคุณเป็นเจ้านาย เห็นลูกน้องในแบบคุณ คุณจะพูดอย่างไรกับลูกน้อง ให้เค้าพัฒนาการทำงาน เพื่อให้กิจการของตนเติบโต?
ใช่แล้ว ทุกคนต่างมองในมุมตนเองว่าจะได้ประโยชน์อย่างไร?
ประเด็นการพูดว่า
"ทำงานเห็นแก่เงิน!"
เหมือนคำดูถูก แต่มันคือความจริงที่ฟังแล้วเจ็บปวดหรือ? เพราะทุกคนต่างต้องการผลตอบแทนจากการทำงาน
หรือว่า เราเจ็บปวดกับความจริงที่ว่า "ไม่สามารถทำใจให้รักในงานได้?"
การทำงานให้ออกมาดี โดยปราศจากความรัก สามารถทำให้เห็นผลได้นะ ถ้าเพิ่มความขยัน ตั้งใจ และมุ่งมั่นมากขึ้น ❤🤟🙏😊
โฆษณา