ควรมิควรอยู่ที่เราพิจารณา
ต้องเข้าใจว่า เปรียบเทียบเพื่ออะไร
นั่นคือจุดประสงค์
ผู้พูด ผู้ส่งสารต้องการอะไร
เปรียบเทียบให้ดูด้อยหรอ เปรียบเทียบเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรอ หรือแบบไหน
การเปรียบเทียบ ชวนให้เห็นถึงความต่าง เมื่อทราบความต่างตรงนั้นเราจะมีความคิด อะไร ต่อไป เช่นไรก็ขึ้นอยู่กับเราแล้ว
1
  • 2
โฆษณา