22 ก.ย. 2022 เวลา 14:01 • ความคิดเห็น
คิดว่าไม่ควรเปรียบเทียบกับใคร
คิดว่าเราก้อควรเปนเรา
เพราะสมองสองมือต่างกัน
เค้าเก่งด้านนี้
อีกด้านเราอาจมีศักยภาพกว่าก้อได้..
จุดด้อยจุดเด่น
ทุกคนมีในตัวเอง..
1
โฆษณา