มันไม่มีประโยชน์อะไร ที่เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ แต่เราสามารถมองความสามารถของคนอื่นเป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวเองได้ค่ะ
แต่หากการมองข้อดีคนอื่นเป็นความทุกข์เราก็คงต้องพยายามมองหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองดีกว่าค่ะ ☺️
1
โฆษณา