ความมีน้ำใจเป็นกิเลสที่ดี แต่ถ้าให้พ้นทุกข์โดยเอาปืนไปยิงนี่ ควรไปปรึกษาจิตแพทย์
33รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...