ความมีน้ำใจเป็นกิเลสที่ดี แต่ถ้าให้พ้นทุกข์โดยเอาปืนไปยิงนี่ ควรไปปรึกษาจิตแพทย์
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา