มุมเจ้านายมองและตัดสิน ใช่ ไม่ผิด มุมของเรา(ลูกจ้าง)คิดเรื่องค่าตอบแทน ถูกเป็นเรื่องที่ต้องได้
อยู่กันคนละมุม ว่าด้วยเรื่องเงิน/ค่าจ้าง/รายได้ มันคือจุดเริ่มต้นของการว่าจ้าง เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ส่วนสวัสดิการอื่นๆถ้ามีเพื่อ เป็นตัวช่วยส่งเสริมการทำงานในทางอ้อมของพนักงาน
ความรักในงานหรือองค์กร ต้องใช้เวลาในการสร้าง ถ้าด่วนตัดสินใจเร็วในเรื่องแบบนี้ ค่อนข้างเห็นแก่ได้ จึงมองอะไรๆเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองคิด แต่ไม่เห็นว่าตัวเองนั่นแหละเป็น
  • 1
โฆษณา