ถ้ามองในมุม คนที่มาทำงานเพื่อหาเงิน ทำงานแลกเงิน คิดแบบคุณไม่ผิด แต่หากมองในแง่คนที่มาหางานและงานนั้นทำให้มีความสุข งานที่ใช่ และได้เงินด้วย คุณคิดถูกแต่ถูกไม่หมด ส่วนบริษัทไม่มีสวัสดิการ นั่นเป็นคุณสมบัติของบริษัท ถ้าไม่สุข ไม่คุ้ม ก็ตัดสินใจง่าย😊
โฆษณา