หุ้นปันผล เข้าพอร์ตเมื่อไหร่??
บางบริษัทมีการจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น มาอ่านกันว่า จ่ายปันผลเป็นหุ้น จะดูยังไงว่า เราจะได้สิทธิได้หุ้นปันผลในงวดนั้นไหม จะเกิด dilution ของราคาหุ้นเมื่อไหร่ และหุ้นปันผลจะเข้าพอร์ตวันไหน เราต้องยื่นเอกสารอะไรไหมถึงได้หุ้นปันผลมา ใครสงสัย มาอ่านโพสนี้กัน...
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นคือ การปันผล และพร้อมขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาพาร์ โดยบริษัทนำเงินที่จะปันผลออกมา กลับไปซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัทในราคาพาร์
การดูว่าจะได้หุ้นปันผลในงวดที่เขาประกาศจ่ายนี้ไหม จะยึด XD(ST) = Excluded Dividend (Stock) เป็นหลัก เราจะซื้อและถือมากี่วันก็ได้ ขอแค่ซื้อก่อนวันขึ้น XD(ST) และถือจนถึงวันขึ้น XD(ST) เราก็จะได้หุ้นปันผลในงวดนั้น จากหุ้นตัวอย่างนี้วัน XD(ST) คือวันที่ 26 ส.ค. 65
ซึ่งการเกิด dilution ของราคาหุ้น จะเกิดในวันขึ้น XD(ST) จากตัวย่างที่นำมาให้ดู จะเห็นว่าราคาปิดของหุ้นนี้ก่อนวันขึ้น XD(ST) อยู่ที่ 32.5 บ. และเมื่อวันขึ้น XD(ST) ราคาหุ้นมีการปรับลดลง
การปันผลเป็นหุ้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมี dilution ของราคาหุ้น ซึ่งเราจะได้ชดเชยจากการมีหุ้นมาเพิ่ม ทำให้มูลค่าหุ้นนั้นในพอร์ตเราไม่เปลี่ยนจากเดิม
จากตัวอย่างข้างบน ถ้าเรามีหุ้นนี้อยู่ 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 32.5 บ. (ราคาปิดก่นอวัน XD(ST)) มูลค่าหุ้นนี้ในพอร์ตเราเท่ากับ 32,500 บ.
เมื่อเราได้หุ้นมาเพิ่ม อีก 100 หุ้น รวมเป็น 1,100 หุ้น มูลค่าหุ้นในพอร์ตเราเท่าเดิมไม่เปลี่ยน เพราะมันมี dilution เกิดขึ้น (ราคาจะถูก dilute ลงไปอยู่ที่ประมาณ 32,500 / 1,100 = 29.5 บ.) จะลดลงประมาณ (32.5- 29.5)/ 32.5 = 9% เพราะมูลค่าไม่ได้เปลี่ยนแต่จำนวนหุ้นเพิ่ม
โดยการขึ้น XD ของการจ่ายเป็นหุ้น จะเป็นเครื่องหมาย XD(ST) = Excluded Dividend (Stock) เราจะซื้อและถือมากี่วันก็ได้ ขอแค่ซื้อก่อนวันขึ้น XD(ST) และถือจนถึงวันขึ้น XD(ST) เราก็จะได้หุ้นปันผลในงวดนั้น เหมือนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
ซึ่งการเกิด dilution ก็จะเกิดในวัน XD(ST) และเราจะได้หุ้นปันผลเข้ามาพอร์ตอัตโนมัติใน (ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม) ในวันที่ประกาศว่า เป็น “วันจ่ายปันผล” นะ อาจช้า 2-3 วัน จากที่ประกาศบ้าง เพราะมีขั้นตอนมากกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#เงินปันผล
#หุ้นปันผล
#XD
#จ่ายปันผลเป็นหุ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา