ก็เห็นแก่เงิน มีหลายแบบ ว่าป่ะ แต่ถ้าเราคิดให้คำนีัดูไม่เหลวไหลเกินไป
ก็ คือ มันคือความจริง ที่เราต้องใช้เงิน ไปใหนมาใหนก็ต้องเงินมั้ย ในยุคนี้นะ ถ้าอยู่ในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์แล้ว
เงินก็ยังต้องอำนวยควาสะดวกแก่เรามั้ยละ เช่น ไปรพ. ไปติดต่อราชการ เบื้องต้น
แต่ถ้าเรา เห็นแก่เงินแบบว่า ไม่สนใจใคร แล้งน้ำใจ ไร้ศีลธรรม อันนี้คือ ..ยิ่งกว่าเห็นแก่เงิน ..เห็นแก่ตัว .. ลง พิจารณาดูเนาะ😁😁💦🫧🫧
โฆษณา