23 ก.ย. 2022 เวลา 11:02 • ความคิดเห็น
ใช่ครับ ในบางเรื่อง บางสิ่ง บางอย่าง เช่นต้องเจ็บป่วยถึงพบยารักษา
1
บทเรียนก็เช่นกัน ผิดเป็นครู ก็ใช่
1
ล้มลงจึงรู้วิธีลุกขึ้น ฯลฯ
โฆษณา