ไม่จำเป็นแต่ก็มักจะใช่
น่าจะมีในเรื่องที่ว่าเรียนรู้อะไรไปจากเรื่องนั้นๆ
ถ้าคุณมีความสุขต่างๆ คุณเรียนรู้ความสุขที่เกิดขึ้น ทำให้พึงพอใจแล้วคุณก็ยึดถือความสุขนั้นไว้ ถ้าวันใดคุณสูญเสียสิ่งที่ทำให้มีความสุขไปคุณคิดว่าจะทุกข์เพราะใจที่ยึดถือมั๊ย
ถ้าคุณมีความทุกข์เจ็บปวดใจ และถ้าสิ่งที่คุณเรียนรู้คือการเจ็บแค้น จมอยู่กับความรู้สึกนั้นจนติดในใจคุณ แล้วจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่ในใจที่จะสร้างโอกาสแห่งความสุขให้คุณได้
คนเราผ่านทั้งเรื่องราว เหตุการณ์ที่ทำให้มีทั้งความสุข และความทุกข์ ถ้าคุณเรียนรู้เรื่องราวความไม่เที่ยง ไม่แน่นอนแห่งชีวิตที่ไม่มีอะไรน่ายึดถือได้
คุณก็จะมีโอกาสในวันข้างหน้าต่อไปที่จะเผชิญเรื่องราวที่ทำให้เกิดความสุขโดยไม่ยึดติดมันมากจนก่อทุกข์ที่มากเกินไป เพราะสูญเสีย หรือสิ่งที่ทำให้สุขเปลี่ยนแปลงไป
หรือ
ถ้าคุณพบเจอเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ เจ็บปวดใจ มันก็จะช่วยคุณให้ไม่เจ็บแค้น จมอยู่กับความรู้สึกทุกข์มากเกินไปนัก
โลกธรรม8 เป็นธรรมดาของโลกที่คนเราน่าเรียนรู้ให้อยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐานที่ไม่ใช่แค่ท่องจำได้ที่น่าจะช่วยให้มนุษย์เผชิญกับเหตุการ์ณต่างๆในชีวิตได้โดยไม่สุขจะยึดติดมันมากเกินพอดี หรือจมอยู่กับความทุกข์จนเหมือนถอดไม่ขึ้น
113 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา