ผ่านการเรียนรู้ สุข ทุกข์ มันก็วนๆอย่างนั้นแหละ เราทุกข์ สุข เจอสิ่งดี ไม่ดี ได้ ตลอด แม้เราคิดว่ามีสิ่งดี แต่ก็จะมีมุมไม่ดีมาด้วยเสมอ
ชีวิตสมบูรณ์แบบไม่มีจริง
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา