จิตเมตตา หาได้ยากในคนทั่วไป
อนุโมทนาบุญค่ะ
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...