จิตเมตตา หาได้ยากในคนทั่วไป
อนุโมทนาบุญค่ะ
27 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา