24 ก.ย. 2022 เวลา 10:43 • ความคิดเห็น
จิตเมตตา หาได้ยากในคนทั่วไป
อนุโมทนาบุญค่ะ
โฆษณา