สำหรับผม "ไม่สามารถ"ครับ
เหมือนแก้วมันร้าวไปแล้ว จะซ่อมยังไงก็มีรอยแตกอยู่ดี
ความสัมพันธ์ของคนก็เหมือนกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...