จริง มีจริง
ถึงจะไม่ใช่เป็นทุกคนก็ตาม
อาจจะอยู่ที่หลายปัจจัย
นิสัยใจคอ ความคิด วิถีชีวิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ งาน ครอบครัว
รสนิยม ไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ
บางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนไป
ความรัก ความพอใจ ความสุขใจ สบายใจ
การละเล่น การผ่อนคลาย พักผ่อน กิจกรรม
งานอดิเรก หลงใหล เสพติด เพลิดเพลิน
ความสร้างสรรค์ ความฝัน
แม้กระทั่งการติดเล่นมือถือนี่ก็ด้วยเช่นกัน
ก็มีส่วนด้วย
  • 3
โฆษณา