ผู้ชายเป็น symbolic
คนเราเติบโตไม่ได้ถ้ารู้จักชีวิตด้านเดียว
มีภาษาหนึ่งที่เป็นสากลที่คนทุกชาติสามารถเข้าใจได้ตรงกัน คือ ภาษาธรรมชาติ
ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก ฝน ฟ้า เมฆ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่มีความหมาย
ผู้ชาย เป็นความสุดโต่งด้าน หย่อน (blue pill) ภาษาบาลีเรียกว่า กามสุขัลิกานุโยค ด้านนี้คือด้านที่คนส่วนใหญ่หลงติดอยู่ ติดโลก ลุ่มหลงในกามารมณ์
จึงมีคำพูดว่า man never grow up คนเราไม่สามารถเติบโตได้หากรู้จักชีวิตเพียงด้านเดียว
ธรรมชาติถึงสร้างมนุษย์มาให้มี 2 เพศ เพื่อบอกบางสิ่ง ที่คนเราต้องเรียนรู้กันและกันจึงจะเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
จึงมีคำพูดอีกว่า "ผู้หญิง เข้าใจยาก"
พอเมื่อคนเราใช้ชีวิตแบบโลกๆไปซักพักจะเริ่มเข้าใจได้ว่า ชีวิตเหมือนไม่โตขึ้น เหมือนตนเองยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง เหมือนหาคำตอบไม่เจอ เหมือนเจอทางตัน ติดขัด ไปต่อไม่เป็น ก็จะดิ้นรนหาทางออก
สำหรับคนที่หาเจอก็จะรู้ว่า ยังมีโลกอีกด้านที่ต้องเรียนรู้ ก็จะย้ายข้างมาสุดโต่งอีกฝั่ง (red pill) ด้านตึง หรือภาษาบาลีเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค จะพยาม หรือบังคับ ให้ตัวเองอยู่ในร่องในรอย อยากดี อยากสงบ ทำทุกอย่างที่คิดว่าทำแล้วดี
มีประโยคนึงจากหนัง the matrix เทพพยากรณ์บอกนีโอว่า "คุณไม่ได้มาเพื่อเลือก(ยาเม็ดสีอะไร) แต่คุณมาเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมถึงต้องเลือก(ยาเม็ดแดง)"
นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติส่งสาสน์แก่มนุษย์
ว่าคนเรารู้จักโลกด้านเดียว(blue/man) ไม่ได้ ต้องเรียนรู้อีกด้าน(red/woman)
และหาบาลานซ์ให้เจอ
ที่มีศาสนาสอนเรื่อง "ความรักแท้" ก็คือให้เข้าใจการนำสองสิ่งมารวมกัน(ช,ญ) และหาตรงกลาง
เช่นเดียวกับที่ Lord of the ring พูดถึง Middle earth (โลกแห่งทางสายกลาง)
คนที่เข้าใจภาษาธรรมชาตินี้มักถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะ ใน the matrix 4 ก็มีใส่ลงในบทด้วยที่พูดถึง art, flim, book
ผลงานเหล่านี้ใช้สัญลักษณ์ในทางธรรมชาติตรงกัน (ที่อาจจะดูเหมือนเป็นจินตนาการ ) เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนเราควรจะเรียนรู้
เคยสังเกตไหมมีหนังหลายเรื่องที่มีสาวชุดแดงโผล่มาเรื่อย (red/w)
การเรียนรู้ไม่ใช่ดูจากหนัง
แต่เป็นการเรียนรู้จากในตัวของเราเอง (ภาษาละตินสี่ตัวในthe matrix คือคำว่า know thyself ในภาษาอังกฤษ) แปลว่า รู้จักตนเอง
เคยได้ยินไหมว่าคนเรามีความเป็นผู้ชายและผู้หญิงอยู่ในตัว คือไม่ได้ให้ไปเรียนรู้จากเพศตรงข้าม แต่ทั้งหมดอยู่ภายในตัวเราเอง
เมื่อเข้าใจตัวเองแล้ว
จะเข้าใจธรรมชาติได้
เข้าใจที่มาที่ไปของ ภาษา วัฒนธรรม บทกลอน สุภาษิต คำสอนหรือคำพูดต่างๆ ว่าหมายถึงอะไร
_Man never grow up_
#matrix is everywhere
Avatar ภาคแรก ที่นางเอกเป็นชนเผ่านึงที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติ และพูดภาษาที่คนเราไม่เข้าใจ ที่ให้พระเอกต้องเรียนรู้ภาษานี้เพื่อจะเข้าไปชนเผ่านี้ได้
หนัง Avatar สื่อสารกับคนดูให้รู้ถึงภาษาธรรมชาติที่คนเรายังไม่เข้าใจและต้องเรียนรู้ที่เล่าไปข้างต้นนี้เอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา