คำตอบเชิงปรัชญา มีให้มันมากมาย แต่ให้ตอบเชิงวิทยาศาสตร์ เวลามีจริงพอๆกับอวกาศ(space-time) ถ้าคุณคิดว่าอวกาศมีอยู่จริง สตีเฟ่น ฮอคกิ่ง พูดบนเวทีของTED ว่า
”อิทธิพลของสัมพัทธภาพทั่วไปร่วมกับทฤษฎีควอนตัม ส่งผลให้เวลาเสมือนเป็นมิติหนึ่งของอวกาศ แปลว่าเวลาและอวกาศมิใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันอีกต่อไป”
เวลาจึงกำเนิดขึ้นพร้อมเอกภพ นำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือแล้วก่อนหน้านั้นมีอะไรใครสร้างเอกภพ(space-time)
“ทำให้กฎวิวัฒนาการสามารถระบุสภาวะแรกเริ่มของเอกภพได้ หมายความว่า เอกภพสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอะไรอยู่ก่อน” ฮอคกิ่ง
ถ้าฮอคกิ่งถูก หมายความว่า ไม่มีพระเจ้า(ผู้สร้าง)แล้วเอกภพจะเกิดจากความว่างเปล่าได้อย่างไร? ก็ยากที่จะเข้าใจ
1 ถูกใจ
93 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา