สบตาคนมองแล้วยิ้ม 😊 แล้วถามว่า
"เอ่ออ..มองสำรวจขนาดนี้! เราเคยเจอ หรือรู้จักกันมั้ย?
กล้าตอบก็คุยต่อ... สนทนากับคนแปลกหน้าเป็นเรื่องปกติของเรา 😁
  • 7
โฆษณา