27 ก.ย. 2022 เวลา 02:25 • ความคิดเห็น
ก็ทำใหม่ค่ะ ไม่เป็นไร บางอย่างไม่ต้องแก้ แก้ไขตัวเองพอค่ะ เช่นวิธีคิด วิธีคบคน วิธีเลือก วิธีต่างๆ นำมาใช้
สำคัญที่สุด แก้ไขภายในตัวเอง เรียกฝึกจิตกันใหม่ก่อนค่ะ เพราะ ความสำเร็จมีอยู่แล้วในขณะเริ่มต้น
แม้มีเจ้าสัวท่านกล่าวว่า ดีใจได้วันเดียว กันนี้เป็นปรัชญาที่น่าคิด แต่จะให้รักษาการดีใจให้เป็นไปตลอดก็ยิ่งดีกว่า
การเริ่มต้นที่จิตใจ ทำให้ได้ชีวิตครบบริบูรณ์
โฆษณา