27 ก.ย. 2022 เวลา 03:59
ชีวิตที่มีแต่ความสะดวกสบาย
ได้ทุกอย่างที่ปรารถนา
ไม่รู้จักความผิดหวังนั้น
ดูเหมือนเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา
แต่แท้จริงเป็นชีวิต
ที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง
เพราะ..
‘ขาดภูมิคุ้มกันความทุกข์’
🙏 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
โฆษณา