เขาใช้ไปในทางบวก มากกว่าทางลบ แต่ก็ใกล้เคียง ถ้าใช้ในทางลบ อีกคนชอบเล่นไพ่ ส่วนอีกคนไม่เล่น อันนี้จะขาดขาไพ่ หรือไม่มีคนถือให้เมื่อไปเข้าห้องน้ำ 😄 เป็นต้น หรืออาจมีเรื่องทะเลาะกัน เถียงกันว่า เอาเงินไปเล่นไพ่ เป็นต้น อันนี้ตัวอย่างไม่ค่อยดีค่ะ
  • 1
โฆษณา