แล้วแต่คนจะเชื่อนะ
แล้วที่ว่าเสมอกัน ก็ได้หมด
ทั้งดีและเลว เสมอกัน
คนในโลกเลยชอบเอามาพูดว่ากันไง
เวลาคนที่นิสัยพอๆกันแล้วคบกัน
มันอยู่กันได้ เพราะศีลเสมอกัน
บางคู่ก็ล่มสลายแยกทางกันเพราะเสมอกันก็มี
ในแง่นั้น คือ มีส่วนที่แย่พอๆกัน
แต่ถ้าดีพอๆกันก็แล้วแต่ ว่าจะยืนยาวไหม
เหมือนบางคู่ แนวๆ ก็ชอบจะหาคนแนวๆมาคบ
บ้างก็สมหวัง บ้างก็ไม่สมหวัง
บางคนก็ชอบบ้านๆ บางคนก็ชอบคูลๆเก๋ๆ
ภายใน ภายนอก ศีลเสมอกัน
จิตภายใน นิสัยใจคอ สันดาน อีโก้
รสนิยม ฐานะ สถานะในสังคม
สไตล์รูปแบบการละเล่นในโลกไซเบอร์
คำพูดคำเขียน ความคิด มุมมอง ทัศนะ
การเมือง ศิลปะ รสนิยม หน้าตา การงาน
เสื้อผ้าหน้าผม
จิตดีศีลดี
  • 3
โฆษณา