เงียบ
ความเงียบ ทำให้ใจที่สับสน
กลับกลายเป็นใจที่ใสกระจ่างได้
เราไม่จำต้องไปป่าวร้องบอกใครว่า
เราเขลาเพียงใด ไร้เดียงสาเพียงใด ใจดีอย่างไร
โชคดีอย่างไร เคราะห์ร้ายอย่างไร เจ็บปวดเพียงใด
พึงเรียนรู้จักใช้ความเงียบพรางอารมณ์ความรู้สึกของตน
อาจมีคนบอกเราว่า เราดูช่างผ่อนคลายสบายใจ
แต่บางครั้ง นั่นเป็นเพียงภาพลวง
ความเงียบ เป็นความเฉลียวฉลาด
เป็นปัญญา เป็นการฝึกฝนตนด้านใน
ความเงียบเป็นความล้ำเลิศ และอิสรภาพขั้นสุดท้าย
.
𝑀𝑎𝑑𝑚𝑎𝑛 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠
ขอบคุณบทความ
ปรัชญาชีวิต
นฤมลคนเดิม
โฆษณา