27 ก.ย. 2022 เวลา 15:20 • ความคิดเห็น
ล้มแล้วลุกเดินต่อไปข้างหน้าทิ้งความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ชีวิต
หาความรู้และวิเคราะห์แล้วสร้างความคิดใหม่แล้วหาทางเดินไปให้ถึงความฝัน
ยิ้มสู้ด้วยความกล้าแกร่งลงมือทำสิ่งใหม่ เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงใจเต็มร้อย
โฆษณา