27 ก.ย. 2022 เวลา 15:50 • ความคิดเห็น
ทบทวนดูว่าเราล้มเพราะอะไร จำมันใว้ให้ดี "โน้ตใว้"
แล้วก็เริ่มใหม่
แต่ก่อนเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังเริ่มได้เลย
ทีนี้เราก็เริ่มใหม่จากประสบการณ์ที่เราสะสมมา
โฆษณา