ส่วนตัวมองว่า "เรื่องนี้... คล้ายการขับเครื่องบินของนักบิน 2คน"
สังเกต C. ที่มีคำว่า Ideal อยู่ในวงเล็บ นะคะ
ในการทำงานของนักบิน 2 คน จะพยายามทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานร่วมกันแต่ละครั้งเป็นแบบนี้ ส่วนตัวมองว่าใกล้เคียงการครองคู่แบบ "ศีลเสมอกัน"
ถามว่า มีส่วนไม่ดีเสมอกันไหม? ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่
เราคิดว่า "มันคือการรู้กันมากกว่าว่าแต่ละฝ่ายมีข้อดี-ข้อด้อยตรงไหน"
คือทุกคนย่อมมีเจ้าสองสิ่งนี้อยู่แล้ว การรู้มัน ทำให้การบริหารจัดการ มอบหมายงาน Support สนับสนุนกันเป็นไปได้ดี
ในชีวิตคู่คือการยอมรับและรับมือข้อเสียอีกฝ่ายได้ เพราะแต่ละคนให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน
เช่น การนอนตื่นสาย ที่อาจจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายรับไม่ได้สำหรับใครบางคน แต่เป็นเรื่องที่ใครบางคนปรารถนา พยายามหาคนที่นอนตื่นสาย และเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญกับใครบางคน
โฆษณา