#ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ❤️💯 แม้ชีวิตจะเจออะไรมามากมาย หลากหลายบทบาท ผมขออย่างเดียวครับ 👆ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ🫰ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ เชื่อไหมเล่าเออ กี่ปี่ไม่มีหนีหน้า #ถ้าหากสมหวัง ได้ร่วมเดินทางดังว่า จะรักและเฝ้าบูชา ขอเพียงมาอยู่คู่กับฉัน👩‍❤️‍👨
#หากแม้นสมหวัง เหมือนดั่งใจคิดตราบชั่วชีวิต ไม่มีแปรผัน
👉มอบใจมั่นคง ซื่อตรงต่อกันรักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอขอเป็นผู้ให้ รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรี กี่ปีไม่มีลวงล่อสิ่งที่ขาดหาย #สองเราร่วมใจกันต่อ#ดอกรักจะบานชูช่อ#วันและคืนสดชื่น สุขสม💯
โฆษณา