28 ก.ย. 2022 เวลา 13:13 • ความคิดเห็น
คนให้ความสำคัญกับการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นสำคัญ!. เมื่อเพ่งโทษกันมากดราม่าจึงมากตาม อย่างที่เห็นกันอยู่เนืองๆ.ความใจแคบและไม่พยายามทำความเข้าใจในความคิดและความจำเป็นของผู้อื่น และด่วนตัดสิน สร้างความร้าวฉานและแตกแยก.คนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมชะตากรรม หยิบเอาความชั่วเพียงน้อยนิดมาหักล้างความดีส่วนใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อกันทิ้งอย่างน่าเสียดาย.ความเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ส่วนตนจึงเป็นเหตุผลของการอยู่ร่วมกันของคนอ่อนแอ..และพร่องศีลธรรม
1
โฆษณา