29 ก.ย. 2022 เวลา 15:36 • ครอบครัว & เด็ก
ของบางอย่างสร้างขึ้นมาแล้ว undo ไม่ได้ครับ วันที่ต้องเป็นพ่อ มันก็ต้องเป็นได้ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
โฆษณา