การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย...ส่งผลอะไรกับเราบ้าง??
Biz Fact : การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบอะไรบ้าง
หลังจากแบงค์ของประเทศไทย หรือ กนง.
ได้เพิ่มอัตราอดอกเบี้ยของไทยขึ้น 0.25%
ทำให้ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของไทยเป็น 1%
หลายคนอาจจะยังไม่รูว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้าง เราจะมาอธิบายให้ครับ
โดย อัตราดอกเบี้ย คือ ต้นทุนที่ผู้กู้ต้องจ่ายเมื่อกู้เงิน หรือ ผลตอบแทนที่ผู้ฝากได้รับเมื่อฝากเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกกำหนดโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ และส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งการใช้จ่ายของประชาชนจะส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการโดยรวม หรือเรียกว่า เงินเฟ้อ
โดยสรุปแล้ว ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยถูกปรับลดลงคนก็จะใช้จ่ายมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นคนก็จะใช้จ่ายน้อยลง
Biz Fact | แนวคิดธุรกิจ การบริหาร เศรษฐกิจ การตลาด
  • 2
โฆษณา