29 ก.ย. 2022 เวลา 22:31 • ครอบครัว & เด็ก
พ่อแม่เป็น "กรรมเก่า" เราเลือกพ่อแม่ไม่ได้
แต่ลูกเป็น "กรรมใหม่" เราเลือกได้ เลือกสร้างกรรมใหม่ที่ดีค่ะ
โฆษณา