ความรักบุตร และความรู้ ช่วยส่งเสริมได้ครับ ประสบการณ์ยิ่งสั่งสมให้รู้ว่า อะไรควรหรือไม่
2ถูกใจ
49รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...