ในชีวิตไม่เคยเป็นแฟนใครมาก่อน เรายังเป็นแฟนที่น่ารักได้เลยค่ะ คนเราถ้าคิดจะทำจะเป็นอะไร แม่ แฟน ลูก เราสามารถปรัปตัวเรียนรู้ได้ค่ะ
  • 1
โฆษณา