พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่รับราชการจนครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 270 นาย
.
เพื่อสดุดีกำลังพล ที่ปฎิบัติหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีพิธีสวนสนามของกองทหารเกียรติยศ ผสม 3 เหล่าทัพ เพื่อเทิดเกียรติ ปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นนายพล และกำลังพล ที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตึกบัญชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
.
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวชื่นชมทุกคนที่ได้อุทิศ กำลังกาย กำลังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุ ด้วยความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์
สุจริต และดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัยด้วยดีเสมอมา นับได้ว่าทุกคนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเจริญก้าวหน้า
.
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบเจตนารมณ์ในการทำงานไว้คือ “ประโยชน์ร่วม คิดร่วม ทำร่วม มีคุณธรรม” ส่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเจริญ ก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังดำรงตำแหน่งด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังคนทุกคนได้จดจำ ถึงแม้ว่าจะอำลาชีวิตราชการไป แต่เกียรติประวัติ และคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ จะยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของกำลังพลทุกคนตลอดไป
#TV5HDONLINE #กลาโหม #ประกาศเกียรติคุณ #เกษียณอายุ
6 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา