อูรา! รัสเซียลงนามผนวกดินแดน 🇷🇺
หลังจากการลงประชามติของ 4 เขต ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมกับรัสเซีย โดยการลงประชามติได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการลงประชามติดังนี้... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา