มันอยู่ที่คุณเลือกค่ะ ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นพ่อที่ดี โลกนี้จะเปิดให้คุณเห็นหนทางไปสู่คำว่าพ่อที่ดีค่ะ
  • 1
โฆษณา