1 ต.ค. 2022 เวลา 00:32 • ความคิดเห็น
เป็นจริงในระดับหนึ่งครับ
เพราะเมื่อใช้ระยะเวลานานมากพอ ตัวเราอาจเคยชินและคล้อยตามบุคคลรอบตัวได้
>>ผมจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดมากนั่นเอง
(ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้จึงจำเป็นครับ🙂)
โฆษณา