เป็นจริงในระดับหนึ่งครับ
เพราะเมื่อใช้ระยะเวลานานมากพอ ตัวเราอาจเคยชินและคล้อยตามบุคคลรอบตัวได้
>>ผมจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดมากนั่นเอง
(ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้จึงจำเป็นครับ🙂)
2 ถูกใจ
75 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา