1 ต.ค. 2022 เวลา 03:30 • ประวัติศาสตร์
การพิสูจน์ทางรูปธรรมนั้นยาก แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เป็นรูปธรรมและมีอยู่จริง คือ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา เมื่อปฏิบัติจริงย่อมเห็นผลจริงและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ดั่งเช่น “ธรรมะ คือ ธรรมชาติ จริงแท้แน่นอน” มีเหตุย่อมมีปัจจัย ระงับเหตุแห่งปัจจัยได้ก็หลุดพ้นซึ่งความทุกข์ได้เช่นกัน พิจารณาใจตน ไม่ใช่พิจารณาผู้อื่น เพราะฉะนั้นตั้งคำถามกับตัวเองดีกว่าไหม
โฆษณา