ถ้าในแง่ถ้วยรางวัลถือว่าล้มเหลวครับ มีแค่ทีมที่ดีที่สุดถึงจะเป็นแชมป์
โฆษณา