1 ต.ค. 2022 เวลา 13:29 • ความคิดเห็น
เลือกที่เราถนัด ที่เราชอบ การที่เราชอบอะไร เราจะมีความเข้าใจและโต้ตอบได้ดีค่ะ
โฆษณา