1 ต.ค. 2022 เวลา 14:46 • ครอบครัว & เด็ก
มีลูกแล้ว ผู้ชายก็คือพ่อ
เรื่องแบบนี้ชีวิตใครชีวิตมันค่ะ คุณก็คงไม่ให้ลูกของคุณขาดพ่อ ก็จงทำหน้าที่ไปด้วยความรัก
ความรักของคนเป็นพ่อ เป็นต้นแบบให้ลูกเห็น และเป็นหางเสือนำทศทางให้ลูกได้ แต่ถ้าไม่มีหรือมีเหตุจำเป็นของใคร ที่ไม่มีโอกาสเรียกใครว่าพ่อ ก็ไม่เป็นไร ชีวิตมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ หรือทำอะไรต้องรอใคร
ชีวิตของทุกคนก็ต้องไปตามครรลอง ของชีวิต ถึงมีบางอย่างไม่ครบถ้วน ก็สามารถเป็นในสิ่งที่เราเลือกอยากจะเป็นได้ เข้าตำราว่า แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็เลือกที่ตะเป็นได้
หากคุณมีโอกาสที่จะเป็นพ่อ คุณต้องเป็น พ่อ ที่ดี แน่นอน ก็เพราะไม่มีใครฝึกการเป็นพ่อมาก่อนจนกว่าจะได้เลี้ยงลูกเองค่ะ 😃
โฆษณา